Нели отрича да даде на жена 100 долара за връщането на изгубена чанта с 300 000 долара

Нели отговори на твърдението на жена, че той й е присъдил 100 долара за връщането на изгубената му чанта, съдържаща 300 000 долара.